Home / Tag Archives: Ẹnu lẹbọ

Tag Archives: Ẹnu lẹbọ

Olúbọ̀bọ̀tiribọ̀ Ẹnu lẹbọ.

Olúbọ̀bọ̀tiribọ̀ Ẹnu lẹbọ. Kí là ń bọ nÍfẹ̀? Ẹnu wọ̀n Ẹnu wọn là ń bọ nÍfẹ̀ Ẹnu wọn. Kí ẹnu mi má kó bá mi o Olúbọ̀bọ̀tiribọ̀ The mouth is an altar of worship. What is it that we worship ...

Read More »