Home / Tag Archives: EBo Riru

Tag Archives: EBo Riru

Sacrifice (Ebọ; Etutu)

Sacrifice (Ebọ; Etutu) Medium: Chinese Bamboo on bond paper Atelewọ ni o hu’run hèùhèù Dia fun Mofẹ́ẹ́ní Tín bẹ láàrín Òsììrí Tín bẹ láàrín ìpọ́njú To wá nlọ rèé k’owó lọ’dọ̀o Kìífẹání Ẹbọ ni wọ́n ní kó ṣe O gbẹ́bọ, ...

Read More »