Home / Tag Archives: Eti

Tag Archives: Eti

IFA ANATOMY: Etí/ Ear

Etí. Ear, also fringe, edge, border, perimeter. Ó pawo lékèé Ó pÈṣù lólè Ó wá kọtí ọ̀gbọin sẹ́bọ Etí odò yato sétí aṣọ. Ọ̀rọ̀ tí a bá fẹ́ kí aditi gbọ́ Etí ọmọ rẹ̀ là á ti í sọ o. ...

Read More »