Home / Tag Archives: imo

Tag Archives: imo

E je kawa imo ku imo Ewo lo to na ninu awon oro won yi

1) Ki lori lobe to fi wa iru so wo  2) ki lori lobe to fi waru owo  3) ki lori to fi garu owo  4) ki lori lobe to fi wa owo ru 5) ki lori lobe to fi ...

Read More »